Du når oss på telefon. Vi är ofta upptagna med patienter dagtid och kan inte alltid svara, men lämna ett meddelande så återkommer vi så fort vi kan. Vi har inte möjlighet att ta emot mail på grund av att säkerheten som lagar och föreskrifter kräver ej uppfylls i det system vi har.

GDPR
Från den 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR). Förordningen innebär ett skärpt och i stora delar nytt regelverk för behandling av personuppgifter och resulterar för svensk del bland annat i att personuppgiftslagen (1998:204, PuL) upphävs.
För hälso- och sjukvårdens del innebär reformen att en större andel av gällande dataskyddsreglering kommer att finnas utanför den sedan 2008 gällande patientdatalagen (2008:355, PDL).

Anders Bengtsson
Leg. fysioterapeut
OMT
Akupunktur
Motions- och idrottsskador
                                      Högre examen i MDT/McKenzie
                                      Sms: 076-091 49 69
                                      

Mia Flygar Lechner

Leg. fysioterapeut
MDT/McKenzie cred. examen
OMT
Akupunktur
                                      Motions- och idrottsskador

                                      Sms: 070-727 15 99 

                                     

Monna Torssell

Leg. fysioterapeut
MDT/McKenzie cred. examen
Akupunktur
OMT
                                      JEMS cert.

                                      Sms: 076-344 91 55

                                      

Susanna Wolgers

Leg. fysioterapeut
KBT-terapeut
Specialist idrottsmedicin
Akupunktur
                                       OMT
                                      Kognitiv beteende terapi/ACT                       
                                      Sms: 070-990 00 45

                                    

Jessika Törnblom Drangert

Leg. fysioterapeut
Certifierad Idrottsmedicinsk Fysioterapeut
Specialist Idrottsmedicin

 

                                      Tjänstledig VT 2019

                                     
 

Sara Schönbeck

Leg. fysioterapeut
Specialist barn&ungdomar(pediatrik)
Motions- och idrottsskador
 

                                      Sms: 070-374 71 72

                                     
 

Karin Bunjevac

Leg. fysioterapeut
Specialist Idrottsmedicin​
Akupunktur
 

                                     Tjänstledig

                                      
 

Maria Nordenstedt
Leg. fysioterapeut, MSc
Specialist Idrottsmedicin
Examen i MDT
(Mekanisk Diagnostik och Terapi)
 Sms: 070-772 93 07
                                      

Sara Pousette
Leg. fysioterapeut
Specialist Ortopedi
Graviditetsrelaterade ryggbesvär
MDT/McKenzie cred. examen
                                      Sms: 070-780 68 50

                                      

Sussi Dieng Nylander

Leg. fysioterapeut
OMT
Neurologi
Motions- och idrottsskador
                                      Sms: 070-717 65 21

                                      


Marie Weigardh
Leg. fysioterapeut

Stress
Utbrändhet
PTSD
Långvarig smärta

Sms: 070 9186197

 

Margaretha Wåhlin

Leg. fysioterapeut
Fibromyalgi
Sms: 070 6457851
 

Ida Sellin Winell
Leg. fysioterapeut
Motions- och idrottskador
Akupunktur
Sms 070-760 60 36