Du når oss lättast genom SMS till den fysioterapeut Du söker.
Du kan även kontakta info@friskispraktiken.se 


GDPR
Från den 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR). Förordningen innebär ett skärpt och i stora delar nytt regelverk för behandling av personuppgifter och resulterar för svensk del bland annat i att personuppgiftslagen (1998:204, PuL) upphävs.
För hälso- och sjukvårdens del innebär reformen att en större andel av gällande dataskyddsreglering kommer att finnas utanför den sedan 2008 gällande patientdatalagen (2008:355, PDL).

Anders Bengtsson
Leg. fysioterapeut
OMT
Akupunktur
Motions- och idrottsskador
Högre examen i MDT/McKenzie
 Sms: 076-091 49 69
                                      

Mia Flygar Lechner

Leg. fysioterapeut
MDT/McKenzie cred. examen
OMT
Akupunktur
Motions- och idrottsskador

Sms: 070-727 15 99 

                                     

Monna Torssell

Leg. fysioterapeut
MDT/McKenzie cred. examen
Akupunktur
OMT
JEMS certifiering                                     
Sms: 076-344 91 55

                                      

Susanna Wolgers

Leg. fysioterapeut
KBT-terapeut
Specialist idrottsmedicin
Akupunktur
OMT
Kognitiv beteende terapi/ACT                       
Sms: 070-990 00 45

                                    

Sara Schönbeck

Leg. fysioterapeut
Specialist barn&ungdomar  (pediatrik)
Motions- och idrottsskador

Sms: 070-374 71 72

                                     
 

Maria Nordenstedt
Leg. fysioterapeut, MSc

Maria har slutat att arbeta hos oss. 
Mejl: info@friskispraktiken

 
                                      

Sara Pousette
Leg. fysioterapeut, MSc
Specialist Ortopedi inom rygg och bäcken
Kvinnors hälsa & Graviditetsrelaterade besvär
Bäckenbottendysfunktion
Sms: 070-780 68 50

                                      


                       Marie Weigardh
                       Leg. fysioterapeut

                       Stress
                       Utbrändhet
                       PTSD
                       Långvarig smärta

                       Sms: 070 9186197

 

                       Margaretha Wåhlin

                       Leg. fysioterapeut
                       Fibromyalgi
                       Sms: 070 6457851
 

Jessika Törnblom Drangert

Leg. fysioterapeut, MSc
Certifierad Idrottsmedicinsk Fysioterapeut
Specialist Idrottsmedicin


Sms 073-501 66 37

                                     
 

Karin Bunjevac

Leg. fysioterapeut, MSc
Specialist Idrottsmedicin​
Akupunktur

 

 Sms: 070-863 68 89

                                      
 


 Rasmus Krantz
 
Leg. fysioterapeut, MSc
 Specialist OMT
 Motions- och idrottsskador
              
 
Sms: 070-537 81 30