Under sommaren har vi tyvärr ingen massör tillgänglig.