Kinesiologytape 

Hur fungerar det?

Tejpen lyfter mikroskopiskt huden varvid tryck och irritation tas bort från nerv-ändar och smärt-receptorer och smärtan lindras.

Trycket lättas gradvis i lymf-systemet och flödet förbättras, vilket stärker och påskyndar kroppens egen läkningsförmåga.

Blodcirkulationen förbättras i det skadade området och slaggprodukter försvinner effektivt bort då lymf-flödet ökar.

Vissa skador kan behöva upprepade behandlingar under en tid men ibland räckeren enda tejpning för att du ska uppleva en stor effekt, i vissa fall total smärtfrihet.

Tejpen är mycket elastisk och tunn och följer smidigt när du rör dig, tränar, osv. Den sitter på dygnet runt i ca en vecka. Du kan duscha, simma och tejpen sitter ändå kvar.

Tejpningen fick genomslagskraft vid OS i Seoul 1988 och har sen dess blivit en av de snabbast växande behandlingsmetoderna för idrotts-relaterade skador.