Neurologisk behandling

 

 

Syftet med rehabiliteringen är att ge stöd till dig med neurologiska skador och / eller sjukdomar. Målet är ett aktivare liv. Det uppnås med kunskap och träning av olika funktionsnedsättningar som t ex svaghet i muskulatur, förlamningar, och förändrad balans.

Vi lägger tonvikt på att få en ökad förståelse av hur din kropp fungerar idag, i vardagen och på din fritid.