Dr Carter Farrell

Dr Farrell har nu gått i pension. Om du väntar på rtg-svar kommer du att bli kontaktad. Du kan också vända dig till din vårdcentral som kan rekvirera svaret digitalt om du behöver ett tidigare besked.